gplus


 • Welkom bij Saffier de Residentie Groep

  Mensen zichzelf kunnen laten zijn en blijven is het uitgangspunt van Saffier De Residentiegroep. Zowel in onze locaties als voor wijkbewoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij hebben dit vertaald in Ruimte voor jezelf. Dat betekent ruimte voor eigen wensen, voor wonen in een sfeer die bij je past. Ruimte voor jezelf.

 • Welkom bij Saffier de Residentie Groep

  Mensen zichzelf kunnen laten zijn en blijven is het uitgangspunt van Saffier De Residentiegroep. Zowel in onze locaties als voor wijkbewoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij hebben dit vertaald in Ruimte voor jezelf. Dat betekent ruimte voor eigen wensen, voor wonen in een sfeer die bij je past. Ruimte voor jezelf.

 • Welkom bij Saffier de Residentie Groep

  Mensen zichzelf kunnen laten zijn en blijven is het uitgangspunt van Saffier De Residentiegroep. Zowel in onze locaties als voor wijkbewoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij hebben dit vertaald in Ruimte voor jezelf. Dat betekent ruimte voor eigen wensen, voor wonen in een sfeer die bij je past. Ruimte voor jezelf.

 • Welkom bij Saffier de Residentie Groep

  Mensen zichzelf kunnen laten zijn en blijven is het uitgangspunt van Saffier De Residentiegroep. Zowel in onze locaties als voor wijkbewoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij hebben dit vertaald in Ruimte voor jezelf. Dat betekent ruimte voor eigen wensen, voor wonen in een sfeer die bij je past. Ruimte voor jezelf.

 • Welkom bij Saffier de Residentie Groep

  Mensen zichzelf kunnen laten zijn en blijven is het uitgangspunt van Saffier De Residentiegroep. Zowel in onze locaties als voor wijkbewoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij hebben dit vertaald in Ruimte voor jezelf. Dat betekent ruimte voor eigen wensen, voor wonen in een sfeer die bij je past. Ruimte voor jezelf.

 • Welkom bij Saffier de Residentie Groep

  Mensen zichzelf kunnen laten zijn en blijven is het uitgangspunt van Saffier De Residentiegroep. Zowel in onze locaties als voor wijkbewoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij hebben dit vertaald in Ruimte voor jezelf. Dat betekent ruimte voor eigen wensen, voor wonen in een sfeer die bij je past. Ruimte voor jezelf.

 • Welkom bij Saffier de Residentie Groep

  Mensen zichzelf kunnen laten zijn en blijven is het uitgangspunt van Saffier De Residentiegroep. Zowel in onze locaties als voor wijkbewoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij hebben dit vertaald in Ruimte voor jezelf. Dat betekent ruimte voor eigen wensen, voor wonen in een sfeer die bij je past. Ruimte voor jezelf.

 • Welkom bij Saffier de Residentie Groep

  Mensen zichzelf kunnen laten zijn en blijven is het uitgangspunt van Saffier De Residentiegroep. Zowel in onze locaties als voor wijkbewoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij hebben dit vertaald in Ruimte voor jezelf. Dat betekent ruimte voor eigen wensen, voor wonen in een sfeer die bij je past. Ruimte voor jezelf.

 • Welkom bij Saffier de Residentie Groep

  Mensen zichzelf kunnen laten zijn en blijven is het uitgangspunt van Saffier De Residentiegroep. Zowel in onze locaties als voor wijkbewoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij hebben dit vertaald in Ruimte voor jezelf. Dat betekent ruimte voor eigen wensen, voor wonen in een sfeer die bij je past. Ruimte voor jezelf.

 • Presentatie lesboek Palliatieve Zorg

  8 oktober, op de Dag van de Palliatieve zorg is lesboek gepresenteerd op de locatie Nolenshaghe. Hier bevindt zich de palliatieve terminale afdeling waar mensen zorg en begeleiding ontvangen in hun laatste levensfase. Kwaliteit van leven tijdens deze periode staat voorop.
  In het lesboek dat door Saffier is ontwikkeld worden deskundigheid en ervaringen gebundeld. Het boek is afgestemd op MBO niveau en biedt handvatten voor medewerkers en vrijwilligers. P1010207
  Voor de omslag van het boek is gebruik gemaakt van een schilderij van Marijke Dijksman, bewoonster van de Lozerhof. Kleurgebruik sluit heel goed aan bij palliatieve zorg. Heldere kleuren en sprankelend om zo ook deze fase te kenmerken.  Mevrouw Dijksman en haar zoon namen in Nolenshaghe het boek in ontvangst.

  Lees meer...  
 • Toelichting op lijst IGZ

  Binnenkort wordt door de IGZ opnieuw de lijst gepubliceerd met instellingen waar in meer of mindere mate sprake is van toezicht. Wij komen op deze lijst in categorie 2 te staan (vervolgtoezicht nodig) en hebben de volgende reactie naar de Inspectie gestuurd. 

  Op de IGZ-lijst van begin juli (peildatum 15 maart) stond Saffier De Residentiegroep in categorie 2 en hiermee behoorden we tot de instellingen waar vervolgtoezicht plaatsvond en vindt. Het is uiteraard jammer dat we op de nieuwe lijst met peildatum 16 september nog steeds in categorie 2 staan. Zeker ook gezien het positieve hertoetsbezoek aan WoonZorgPark Loosduinen en de conclusie van de IGZ dat grote verbeterkracht zichtbaar is en organisatie breed ook stappen zijn gezet met verbeterplannen ten aanzien van veiligheid en kwaliteit van zorg. De Inspectie heeft echter vanuit haar normen bij De Lozerhof tekortkomingen gesignaleerd en dat heeft De Lozerhof in augustus een Aanwijzing opgeleverd met de thema’s die we moeten verbeteren. Hiervoor is drie maanden de tijd gegeven en daar wordt nu volop aan gewerkt. Een positieve tussenrapportage is op 11 september jl. aan de Inspectie verzonden.

  We zijn dus op de goede weg en zullen ook transparant communiceren over onze plaats op de ranglijst in het vertrouwen dat verbeteringen gerealiseerd worden.

   
 • SilverFit in Nolenshaghe

  Sinds deze week kan er bij de fysiotherapie van Nolenshaghe gebruik worden gemaakt van de SilverFit. Dit is een virtueel therapiesysteem, waarmee het mogelijk wordt gemaakt om te bewegen in een digitale omgeving. Gebruikers kunnen zo bijvoorbeeld wandelen over de boulevard van Scheveningen of een fietstocht maken door de bossen. Bewegen wordt op deze manier beleven en werkt stimulerend. De aanschaf is mogelijk gemaakt door het Haags Groene Kruis fonds, de Vrienden van Nolenshaghe, RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo / Stichting Pape Fonds. Inmiddels zijn de eerste enthousiaste gebruikers aan de slag gegaan.

    silverfit nolenshaghe2
   
 • Evenement Kunst of Niks

  Op 1 oktober aanstaande organiseren de verschillende steunstichtingen en Vrienden van Saffier De Residentiegroep een Vriendendag met het thema ‘Kunst of Niks’. In samenwerking met diverse veilinghuizen kunnen mensen kunst, antieke voorwerpen en sieraden laten taxeren op waarde. Was u altijd al nieuwsgierig naar de waarde van het schilderij dat u geërfd heeft, dan is dit een uitgelezen kans om te horen of u de nieuwe Rembrand aan de muur heeft hangen.

  Lees meer...  
 • Inspectie ziet verbeterkracht

  Op 8 juni jl. heeft de Inspectie hertoetsbezoek gebracht aan WoonZorgPark Loosduinen. In het uitgebrachte rapport over dit bezoek staat dat er flinke stap voorwaarts is gemaakt.
  "Loosduinen liet zien dat er grote verbeterkracht aanwerzig was. Verbeteringen werden organisatiebreed opgepakt, waarbij zowel het management, teamleiders, behandelaren als medewerkers betrokken waren. Vanuit de centrale organisatie steunden kwaliteitsmedewerkers de processen. Alle betrokkenen waren zichtbaar gemotiveerd om de verbeteringen in de zorg blijvend op te pakken en trots op datgene wat ze al gerealiseerd hadden. Op alle thema's die de Inspectie onderzocht liet Loosuinen verbeteringen zien. Wel zijn er nog een aantal normen die verbetering vragen. Hierbij gaat het vooral om methodisch werken in het cliëntdosser. Loosduinen laat veel zelfinzicht zien in de zaken die moeten worden opgepakt. Het is nu van belang deze op korte termijn door te voeren. "

   

Vernieuwen met zorg!

 vernieuwen small

Optimale kwaliteit van zorg, eigen regie van de cliënt en betaalbare zorg komen samen in vernieuwend ontwikkeltraject.

Zie hier verder!

Film!

film

Bekijk de film over hoe Saffier De Residentie Groep haar zorg vernieuwt!

Zie hem hier

 gpuden bordje 2015